Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 64/RMČ/2009

k návrhu na určení dnů a doby svatebních obřadů v Galerii 14


Rada městské části Praha 14

I. s t a n o v u j e

pro svatební obřady konané v Galerii 14 nám. Plk. Vlčka č. p. 686, Praha 9 - Černý Most, s účinností ode dne 1. 3. 2009, tyto dny a doby :

1. pátek v době od 10.00 hod do 14.00 hod.

2. sobota v době od 10.00 hod. do 14.00 hod.

II. r e v o k u j e

ke dni 28. 2. 2009 usnesení Rady městské části Praha 14 č. 131/RMČ/2003 ze dne 18. 2. 2003

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

Na vědomí: KS, OHS, oddávající