Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 67/RMČ/2009

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu neurčitou

T: 31. 3. 2009

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci