Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 68/RMČ/2009

k návrhu na souhlas s využitím nebytových prostor v objektu č. p. 749 ulice Bobkova, Praha 9 pro potřeby městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s využitím nebytových prostor o celkové výměře 156,44 m2 v ulici Bobkova č. p. 749, Praha 9 jako archiv a skladové prostory pro potřeby městské části Praha 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., předání nebytových prostor v objektu č. p. 749 ulice Bobkova, Praha 9 odboru hospodářské správy Úřadu městské části Praha 14

T: 28. 2. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSMI