Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 76/RMČ/2009

k návrhu výkupu pozemků pod komunikacemi v ul. Velkoborská, Kyje od žadatelů Soni Hanušové a Jiřího Hanzla


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s výkupem pozemků parc. č. 793/58, 793/59, 793/80 a 793/87, k. ú. Kyje, pod komunikacemi v ul. Velkoborská od žadatelů Soni Hanušové, bytem Kpt. Stránského 10, Praha 9 a Jiřího Hanzla, bytem Jažlovická 11, Praha 4

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
předložit návrh kupní smlouvy na výkup pozemků pod komunikacemi v ul. Velkoborská, Kyje od žadatelů Soni Hanušové a Jiřího Hanzla na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 3. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI -oddělení majetkových dispozic