Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 77/RMČ/2009

k prodloužení pracovního poměru pana Jana Kunického, ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 od 21. 4. 2009 do 31. 7. 2009


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodloužením pracovního poměru pana Jana Kunického, ředitele ZŠ Bří Venclíků 1140 na dobu určitou od 21. 4. 2009 do 31. 7. 2009

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. seznámit pana Jana Kunického, ředitele ZŠ Bří Venclíků s prodloužením pracovního poměru na dobu určitou od 21. 4. 2009 do 31. 7. 2009

T: 20. 2. 2009

2. zajistit vydání nové jmenovací listiny v níž bude uvedena vymezená doba trvání ve funkci ředitele ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most od 21. 4. 2009 do 31. 7. 2009

T: 20. 2. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: personální odd. KT, ZŠ Bří Venclíků, OŠ