Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

mimořádného jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 11. 2009

č. 567/RMČ/2009

k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Vybavení části objektu č. p. 47, Šimanovská nábytkem"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "Vybavení části objektu č. p. 47, Šimanovská nábytkem"

II. r o z h o d l a

uzavřít kupní smlouvu s obch. spol. ALAX s. r. o. IČ: 47534478, kdy její nabídka byla vyhodnocena ekonomicky nejvýhodnější

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit seznámení uchazečů s rozhodnutím zadavatele

2. zajistit uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě

T: 10. 11. 2009

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KVIZ Praha 14, KS