Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 628/RMČ/2009

k návrhu na svěření objektu č. p. 47 v ulici Šimanovská, Praha 9 do správy obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., a na uzavření dodatku č. 8 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 a dodatku č. 9 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se svěřením objektu č. p. 47 v ulici Šimanovská, Praha 9 do správy obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.

2. s uzavřením dodatku č. 8 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 a dodatku č. 9 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 dle přílohy č. 1, 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 8 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 a dodatku č. 9 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 dle přílohy č. 1, 2 tohoto usnesení

T: 15. 12. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS