Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 629/RMČ/2009

22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009

schválený rozpočet
příjmy
263 768,5 tis. Kč
výdaje
302 326,2 tis. Kč
financování
38 557,7 tis. Kč

rozpočet po 21. rozpočtovém opatření k 25. 11. 2009

příjmy
398 975,9 tis. Kč
výdaje
499 828,8 tis. Kč
financování
100 852,9 tis. Kč

rozpočet po 22. rozpočtovém opatření k 2. 12. 2009

příjmy
400 266,9 tis. Kč
výdaje
493 459,8 tis. Kč
financování
93 192,9 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 25. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OE