Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 630/RMČ/2009

k hodnocení Programu rozvoje (prosinec 2009)


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

hodnocení Programu rozvoje (prosinec 2009)

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit návrh hodnocení Programu rozvoje (prosinec 2009) na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 12. 2009

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS