Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 633/RMČ/2009

k žádosti o zapojení do projektu na podporu Fondu ohrožených dětí


Rada městské části Praha 14

I. n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru v rámci projektu na podporu Fondu ohrožených dětí pořádaným OS ALFA GOSPEL PRAISES

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

odpovědět pořadateli

T: 11. 12. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ