Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 635/RMČ/2009

k nabytí pozemků v k. ú. Kyje z vlastnictví ZKL-VRL Praha a. s. do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy (příloha č. 4) na prodej pozemků v k. ú. Kyje, parc. č. 2665/58 o výměře 2 174 m2, parc. č. 2665/147 o výměře 15 m2,parc. č. 2665/169 o výměře 866 m2, parc. č. 2665/185 o výměře 14 m2, parc. č. 2665/188 o výměře 230 m2, parc. č. 2665/189 o výměře 1 705 m2, parc. č. 2665/190 o výměře 13 m2, parc. č. 2665/191 o výměře 1 097 m2, parc. č. 2665/380 o výměře 1 089 m2, parc. č. 2665/381 o výměře 281 m2, parc. č. 2665/384 o výměře 18 m2 a parc. č. 2665/89 o výměře 2 680 m2, mezi městskou částí Praha 14 a ZKL-VRL Praha a. s. se sídlem Praha 10, Ke Kablu 378, PSČ 109 05 za kupní cenu ve výši 838 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu 8 532 516 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a ZKL-VRL Praha a. s. se sídlem Praha 10, Ke Kablu 378, PSČ 109 05 Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 17. 12. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM