Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 636/RMČ/2009

k žádosti o svěření pozemku parc. č. 78/2 a části parc. č. 78/1, k. ú. Hloubětín z majetku hl. m. Prahy


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s podáním žádosti o svěření pozemku parc. č. 78/2 a části parc. č. 78/1, k. ú. Hloubětín o celkové výměře cca 750 m2 z majetku hl. m. Prahy

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení žádosti o svěření pozemku parc. č. 78/2 a části parc. č. 78/1, k. ú. Hloubětín z majetku hl. m. Prahy na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 12. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM