Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 637/RMČ/2009

k odstranění kontejnerů POTEX umístěných na pozemcích ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odstraněním kontejnerů POTEX umístěných na pozemcích ve svěřené správě městské části Praha 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené se společností TEXAT, s. r. o., se sídlem Jeronýmova 1623, Úvaly PSČ 250 82

T: 31. 12. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM