Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 639/RMČ/2009

k návrhu dodatku zřizovacích listin základních, mateřských ąkol a KVIZ Praha 14 - příspěvkových organizací městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem dodatku zřizovacích listin těchto základních, mateřských ąkol a KVIZ Praha 14 - příspěvkových organizací městské části Praha 14 (zkrácené názvy) :

Z© Hloubětínská, Z© Chvaletická, Z© Gen. Janouąka, Z© Vybíralova, Z© Bří Venclíků, Z© ©imanovská

M© Bobkova, M© ©ebelova, M© Vybíralova, M© Chvaletická, M© Kostlivého, M© Paculova, M© ©tolmířská, M© Zelenečská, M© Gen. Janouąka, M© Vybíralova

KVIZ Praha 14

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předloľit návrh dodatku zřizovacích listin Z©, M© a KVIZ Praha 14 - příspěvkových organizací dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 17. 12. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, OE, KS