Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 109/RMČ/2010

k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

návrh na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 - Černý Most, ve veřejném zájmu, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - příslušníkovi Policie ČR - MO Kyje, Praha 9, na dobu určitou 2 roky s možností dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 - Černý Most, Praha 9, ve veřejném zájmu, na dobu určitou 2 roky, s možností dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14

T: 30. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS