Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 110/RMČ/2010

k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 217.984 Kč váznoucí na bytě v č. p. 745 ulice Maňákova, Praha 9 a ve výši 537.962 Kč váznoucí na bytě v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s postoupením pohledávky ve výši 217.984 Kč váznoucí na bytě v č. p. 745 ulice Maňákova, Praha 9 a ve výši 537.962 Kč váznoucí na bytě v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na postoupení pohledávky ve výši 217.984 Kč váznoucí na bytě v č. p. 745 ulice Maňákova, Praha 9 a ve výši 537.962 Kč váznoucí na bytě v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 30. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, OE