Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 113/RMČ/2010

k odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2010


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2010 - viz příloha č.1

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit ředitele příspěvkových organizací se schválenými odpisovými plány na rok 2010

T: 15. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OE, O©, PO KVIZ Praha 14