Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 118/RMČ/2010

k návrhu na přihlášení ukrajinské občanky k trvalému pobytu v bytě ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

přihlášení ukrajinské občanky k trvalému pobytu v bytě ve svěřené správě městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

informovat Správu majetku Praha 14, a. s. o výše uvedeném souhlasu s přihlášením k trvalému pobytu

T: 31. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s.