Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 122/RMČ/2010

k návrhu na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodejem pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, o celkové výměře 52 631 m2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh k realizaci prodeje pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje

T: 30. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM, OE