Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 124/RMČ/2010

k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemků parc. č. 122 a parc. č. 2817, k. ú. Kyje, Miroslavu Holičkovi, bytem Vrchlabská 25/7, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemků parc. č. 122 a parc. č. 2817, k. ú. Kyje, o celkové výměře cca 260 m2, Miroslavu Holičkovi, bytem Vrchlabská 25/7, Praha 9, za cenu 480 Kč/m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemků parc. č. 122 a parc. č. 2817, k. ú. Kyje, o celkové výměře cca 260 m2, Miroslavu Holičkovi na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 30. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM