Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 134/RMČ/2010

k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

výsledek veřejné soutěže formou licitace na byt o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9 uskutečněné dne 15. 3. 2010 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

vítěze veřejné soutěže formou licitace na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávek a se smluvním nájemným ve vydražené výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávek ve výši 167.734 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu ve výši 70.000 Kč

T: 31. 5. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, vítěz VSFL