Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 143/RMČ/2010

k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou jednoho nájemce v nebytových prostorách - garážovém stání č. 1 v objektu č. p. 850 ulice Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s ukončením nájmu dohodou jednoho nájemce v nebytových prostorách - garážovém stání č. 1 o výměře 19 m2 v ulici Gen. Janouška č. p. 850, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti
Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení skončení nájmu dohodou jednoho nájemce v nebytových prostorách - garážovém stání č. 1 v objektu č. p. 850 ul. Gen. Janouška, Praha 9

T: 30. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM, nájemci