Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 146/RMČ/2010

5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010

schválený rozpočet
příjmy
260.262,00 tis. Kč
výdaje
295.726,10 tis. Kč
financování
35.464,10 tis. Kč
rozpočet po 4. rozpočtovém opatření k 17. 3. 2010
příjmy
329.475,00 tis. Kč
výdaje
376.678,30 tis. Kč
financování

47.203,30 tis. Kč

rozpočet po 5. rozpočtovém opatření k 31. 3. 2010
příjmy
329.480,50 tis. Kč
výdaje
376.683,80 tis. Kč
financování

47.203,30 tis. Kč

 

 

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 24. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OE