Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 147/RMČ/2010

k návrhu na přidělení partnerského finančního daru na podporu uspořádání 8. stepařské přehlídky o pohár Pražské 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

přidělení partnerského finančního daru Haně Hanušové na podporu konání 8. stepařské přehlídky o pohár Pražské 14 ve výši 30.000 Kč

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. informovat obdarovanou o tomto usnesení

T: 8. 4. 2010

2. zajistit podepsání partnerské darovací smlouvy

T: 9. 4. 2010

3. informovat radu o vyúčtování partnerského finančního daru obdarovaným

T: 31. 8. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, KS OÚR, OE