Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 152/RMČ/2010

ke stanovisku městské části Praha 14 k projektové dokumentaci na změnu využití území "Protihlukový zemní val, Za Černým Mostem x Cíglerova, Praha 9, Hloubětín"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh změny využití území "Protihlukový zemní val, Za Černým Mostem x Cíglerova, Praha 9, Hloubětín" v jižní části pozemku parc. č. 1295/3, k. ú. Hloubětín, podél železniční tratě Praha Vysočany - Lysá n. L. v délce cca 173 m

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k návrhu změny využití území "Protihlukový zemní val, Za Černým Mostem x Cíglerova, Praha 9, Hloubětín" odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14

T: 12. 4. 2010

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR