Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 153/RMČ/2010

k vyjádření městské části Praha 14 k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Rozšíření optické sítě PRAGONET na území Hostavic a Dolních Počernic"


Rada městské části Praha 14

I. n e m á n á m i t e k

k umístění části stavby "Rozšíření optické sítě PRAGONET na území Hostavic a Dolních Počernic". "Trasa Hostavice" je vedena ul. Farská a Pilská.

II. p o ž a d u j e

dodržet ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k umístění části stavby žadateli, Ing. Václavu Bláhovi, Bořislavka 5, 160 00 Praha 6, projektantovi záměru

T: 12. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR