Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 154/RMČ/2010

k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 2647/2, k. ú. Kyje společnosti Pražská plynárenská, a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 2647/2, k. ú. Kyje, na kterém je umístěn objekt vysokotlaké regulační stanice společnosti Pražská plynárenská, a. s. za cenu podle znaleckého posudku tj. 646 090 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 2647/2, k. ú. Kyje společnosti Pražská plynárenská, a. s.

T: 15. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM