Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 159/RMČ/2010

k pronájmu části pozemku parc. č. 73/1 v k. ú. Černý Most za účelem umístění reklamního zařízení


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s pronájmem části pozemku parc. č. 73/1 v k. ú. Černý Most za účelem umístění velkoplošného reklamního zařízení společnosti outdoor akzent, s. r. o., se sídlem Karlova 27, Praha 1

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit seznámení společnosti outdoor akzent, s. r. o. s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 15. 4. 2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM