Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 160/RMČ/2010

k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 103 540 za účelem provedení úprav TZ GSM spol. T - Mobile Czech Republic a. s. na objektu střechy Z© ©imanovská č. p. 16 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 4 nájemní smlouvy č. 103 540 za účelem provedení úprav telekomunikačního zařízení sítě GSM mezi městskou částí Praha 14 a společností T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit seznámení společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s. s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 15. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM