Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 161/RMČ/2010

k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2009/2010 z hlavní činnosti


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2009/2010 z hlavní činnosti dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit ředitele ZŠ a MŠ s výší poskytnuté odměny za I. pololetí školního roku 2009/2010 z hlavní činnosti

T: 15. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ