Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 162/RMČ/2010

k návrhu na zajiątění prázdninového provozu v mateřských ąkolách na území městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s omezením provozu mateřských ąkol v měsíci červenci a srpnu 2010

2. se stanovením náhradního provozu, který byl určen následně:

7. 7. - 9. 7.2010
zavřeno
12. 7. - 23.7. 2010
M© ©ebelova
26. 7. - 6. 8. 2010
M© Paculova
9. 8. - 20. 8. 2010
M© Vybíralova 967
23.8. - 31. 8. 2010
zavřeno, přípravný týden

 

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit se stanovením náhradního provozu ředitelky M©

T: 15. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, M©