Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 163/RMČ/2010

k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 7.500 Kč Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s přijetím věcného daru:

1ks Cassete feeding unit iR 1600 A4/A3 v ceně 4.700 Kč
1ks Podstavec high iR 1600 v ceně 2.800 Kč

v celkové výši 7.500 Kč od dárce AKan cz, spol. s r. o., Zahradníčkova 66/36, 155 00 Praha 5 - Motol

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit PaedDr. Jaroslava Martanoviče, ředitele ZŠ Bří Venclíků s udělením souhlasu k přijetí věcného daru ve výši 7.500 Kč od dárce AKan cz, spol. s r. o., Zahradníčkova 66/36, 155 00 Praha 5 - Motol

T: 12. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, ZŠ Bří Venclíků