Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 242/RMČ/2010

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 753, ulice Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: po uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Rochovská 760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS