Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 245/RMČ/2010

k návrhu na neschválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. n e s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou půl roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o neschválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou půl roku

T: 30. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce