Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 247/RMČ/2010

k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 198.140 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9, ve výši 161.084 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684 ulice Kardašovská, Praha 9, ve výši 153.570 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 a ve výši 244.297 Kč váznoucí na bytě v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s postoupením pohledávky ve výši 198.140 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 ve výši 161.084 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684 ulice Kardašovská, Praha 9, ve výši 153.570 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684 nám. Plk. Vlčka Praha 9 a ve výši 244.297 Kč váznoucí na bytě v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na postoupení pohledávky ve výši 198.140 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9, ve výši 161.084 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684 ulice Kardašovská, Praha 9, ve výši 153.570 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 a ve výši 244.297 Kč váznoucí na bytě v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, OE