Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 249/RMČ/2010

k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 2 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitace


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na odkup bytu o velikosti 2 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 se stanovením minimální kupní ceny ve výši 600.000 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na odkup bytu o velikosti 2 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitace se stanovením minimální kupní ceny ve výši 600.000 Kč

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS