Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 252/RMČ/2010

k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejněním adresného záměru na část nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách o výměře 175,48 m2 v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. se zveřejněním adresného záměru na část nebytových prostor v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení skončení nájmu dohodou a odsouhlasení zveřejnění adresného záměru na část nebytových prostor v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9

T: 15. 7. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM, nájemce