Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 253/RMČ/2010

k návrhu na určení zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 k zastupování městské části Praha 14 na první schůzi shromáždění vlastníků jednotek v č. p. 625 a č. p. 668 ulice Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 k zastupování městské části Praha 14 na první schůzi shromáždění vlastníků jednotek v č. p. 625 a č. p. 668 ulice Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS