Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 258/RMČ/2010

k připomínkám k Tržnímu řádu


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem na rozšíření tržních míst na městské části Praha 14 dle přílohy

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý