Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 260/RMČ/2010

9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010

schválený rozpočet
příjmy
260.262,00 tis. Kč
výdaje
295.726,10 tis. Kč
financování
35.464,10 tis. Kč
rozpočet po 8. rozpočtovém opatření k 12. 5. 2010
příjmy
361.185,30 tis. Kč
výdaje
412.809,60 tis. Kč
financování
51.624,30 tis. Kč
rozpočet po 9. rozpočtovém opatření k 26. 5. 2010
příjmy
362.126,80 tis. Kč
výdaje
413.651,10 tis. Kč
financování
51.524,30 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OE