Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 262/RMČ/2010

plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2010


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2010

příjmy
85.311,64 tis. Kč
výdaje
86.207,95 tis. Kč
z toho:
kapitálové
13.265,88 tis. Kč
běžné
72.942,07 tis. Kč
financování
- 896,31 tis. Kč

 

2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2010 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 14.607 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2010

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OE