Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 263/RMČ/2010

k návrhu na dodatečný odvod účelové neinvestiční dotace na integraci žáků v oblasti školství


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

dodatečný odvod účelové neinvestiční dotace na integraci žáků v oblasti školství dle přílohy č. 1

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: OE, OŠ