Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 264/RMČ/2010

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Nejefektivnější dosažení úspory při odběru elektrické energie"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "Nejefektivnější dosažení úspory při odběru elektrické energie"

II. s c h v a l u j e

uzavřít mandátní smlouvu s firmou eCentre a.s. IČ 27149862

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření mandátní smlouvy s firmou eCentre a.s.

T: 7. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OE, OHS, OŠ