Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 269/RMČ/2010

k vyjádření městské části Praha 14 k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení "Stavba 0053: Vysočanská radiála SO 343 - přeložka plynovodu DN 150, alternativní trasa"


Rada městské části Praha 14

I. n e m á n á m i t e k

k umístění stavby "Stavba 0053: Vysočanská radiála SO 343 - přeložka plynovodu DN 150, alternativní trasa"

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k umístění stavby žadateli obchodní společnosti VIS, a. s., se sídlem Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR