Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 277/RMČ/2010

k návrhu na převzetí dětských hřišť na pozemku parc. č. 375, k. ú. Černý Most, vybudovaných firmou Skanska a. s.


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s převzetím dětských hřišť na pozemku parc. č. 375, k. ú. Černý Most, vybudovaných firmou Skanska, a. s.

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit seznámení firmy Skanska, a. s., s usnesením Rady městské části Praha 14 k převzetí dětských hřišť na pozemku parc. č. 375, k. ú. Černý Most

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM, OŽP