Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 281/RMČ/2010

k informaci o duplicitním zápisu vlastnictví k pozemkům na území městské části Praha 14 a návrh na řešení


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o duplicitním zápisu vlastnictví k pozemkům na území městské části Praha 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zahájit s Pozemkovým fondem ČR jednání o vyřešení duplicitního vlastnictví na území městské části Praha 14 (příloha č. 6)

T: 30. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM