Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 282/RMČ/2010

k informaci o nápravě chybné evidence pozemků na území městské části Praha - Satalice a městské části Praha - Dolní Počernice


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

uvedení evidence pozemků na území městské části Praha - Dolní Počernice a městské části Praha - Satalice zapsaných pro městskou část Praha 14 do souladu se Statutem hl. m. Prahy podpisem souhlasného prohlášení a podáním žádosti o opravu Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM