Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 283/RMČ/2010

k návrhu na přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 s účinností od 1. 6. 2010 ve výši dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit výplatu osobního příplatku

T: 1. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KT, KVIZ Praha 14