Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 284/RMČ/2010

k návrhu na ocenění vítězů ankety "Ámos" základních škol městské části Praha 14 v roce 2010 u příležitosti ukončení školního roku 2009/2010


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhy ředitelů škol na ocenění vítězů ankety "Ámos" u příležitosti ukončení školního roku 2009/2010

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit ocenění vítězů ankety "Ámos"

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, OE