Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 285/RMČ/2010

k návrhu na vyplacení mimořádné odměny PaedDr. Blance Borové, ředitelce M© Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec a Bc. Janě Tůmové, ředitelce M© Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 - Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s vyplacením mimořádné odměny PaedDr. Blance Borové, ředitelce M© Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec a Bc. Janě Tůmové, ředitelce M© Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 - Kyje za účast v organizačním týmu k přípravě akce "Barevné korálky", přehlídka M© zřizovaných městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit PaedDr. Blanku Borovou, ředitelku M© Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec a Bc. Janu Tůmovou, ředitelku M© Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 - Kyje s výąí poskytnuté odměny

T: 7. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, M© Chvaletická, M© Jahodnice